ارزان ترین فارسی مستند محمدعلی فارسی

ارزان ترین: فارسی مستند محمدعلی فارسی انتخابات 96 حجت الاسلام رئیسی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عنوان‌دار مزمن‌ترین تورم دنیا هستیم / مسعود نیلی

برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی 2.5 تا 3درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت. 

عنوان‌دار مزمن‌ترین تورم دنیا هستیم / مسعود نیلی

مسعود نیلی: عنوان دار مزمن ترین تورم دنیا هستیم

عبارات مهم : ایران

برآیند عملکرد ما در سال های اخیر رشد اقتصادی 2.5 تا 3درصدی را نشان می دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت.

دستیار خاص مدیر جمهور در امور اقتصادی در نقد اوضاع اقتصادی کشور گفت: میل به به خرج کردن زیاد در اقتصاد، محور وفاق همه گروه های سیاسی است . همچنین کشور عزیزمان ایران به عنوان دارنده مزمن ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است بنابراین باید به این امر توجه کنیم.

مسعود نیلی در دومین کنفرانس اقتصاد کشور عزیزمان ایران گفت: جهت عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این توصیه توجه کرد که تورم بالا، قیمت بیکاری 12درصدی، رشد اقتصادی سرانه 3.8درصدی و ضریب جینی تا 42درصدی داریم که میانگین عملکرد اقتصاد کشور عزیزمان ایران را نشان می دهد.

عنوان‌دار مزمن‌ترین تورم دنیا هستیم / مسعود نیلی

وی افزود: ٩ عامل زیرساخت های رشد را در بر می گیرند که مشمول بر حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تأمین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام مؤثر مقابله با فقر، محیط زیست متوازن، بخش شخصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساخت ها با درآمدهای نفتی است.

برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی 2.5 تا 3درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت. 

دستیار خاص مدیر جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور عزیزمان ایران نشانگر آن است که به رغم اینکه میل به سیاسی جهت رشد وجود داشته، هیچ یک از این نُه شاخصه در اقتصاد کشور عزیزمان ایران به صورت بلندمدت وجود نداشته هست، گفت: برآیند عملکرد ما در سال های اخیر رشد اقتصادی 2.5 تا 3درصدی را نشان می دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت.

نیلی افزود: سؤال این است که؛ اگر این پرسشها را به عنوان ابرچالش ها تکرار کنیم، راه حلی وجود دارد که این پرسشها را حل کرد؟ باید پاسخ داد که راه حل وجود دارد که البته شرط و شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم. اگر ابرچالش های کشور به نحو درستی حل نشوند، وارد سایر حوزه ها می شود و این پرسشها دوچندان می شود.

وی با ابراز اینکه میل به به خرج کردن زیاد در اقتصاد، محور وفاق همه گروه های سیاسی است ، افزود: این درحالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی باعث می شود که این اشتها زیاد شود، در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می شود و اگر یک تعهد اجتماعی نیز پذیرفته شود و کارمند بیشتری جذب کند، خود را تا ده ها سال متعهد می کند.

عنوان‌دار مزمن‌ترین تورم دنیا هستیم / مسعود نیلی

دستیار خاص مدیر جمهور در امور اقتصادی اضافه کرد: به علاوه این امر منجر به زیاد کردن جزئی از پایه پولی می شود، این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و هنگامی که که قیمت کم کردن می یابد، کسری بودجه زیاد و بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز رشد می کند و درنتیجه برآیند آنها تورم زا خواهد بود.

وی تأکید کرد: کشور عزیزمان ایران به عنوان دارنده مزمن ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است بنابراین باید به این امر توجه کنیم.

برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی 2.5 تا 3درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت. 

عصر ایران

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog